DISCLAIMER

De website wordt beheerd door Sopraco NV.

Alle informatie verstrekt op deze website is louter gericht op algemene, niet-uitputtende informatieverstrekking. Er wordt voortdurend naar gestreefd om deze informatie zo juist en actueel mogelijk te houden. Ondanks alle redelijke inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet meer juist of bijgewerkt is. De informatie op de website kan ten allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aangepast worden. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld of problemen in de werking van de website zelf, kan u de beheerder van de site contacteren.

Intellectuele eigendom

Deze website is ook een werk dat wordt beschermd door auteursrechten. Elke kopie, aanpassing, wijziging of andere vorm van exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, ongeacht de vorm en de middelen, is strikt verboden, tenzij mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van Sopraco NV.
De teksten, lay-out, illustraties, namen, logo's en andere merken die gebruikt worden op deze website, onder andere het logo en de naam Sopraco zijn handelsmerken en / of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik van de overeenstemmende merken / namen is strikt verboden zonder dat de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar is verkregen.

Privacy

De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat u persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen wordt u toch persoonlijke informatie gevraagd. Uw gegevens worden dan behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De verstrekte gegevens worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze werden verstrekt, gebruikersbeheer, ter bestrijding van misbruik/fraude, evenals ter promotie en verkoop van onze goederen en diensten. Verkregen persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden. De gebruikers hebben op verzoek kosteloos het recht  zich te verzetten tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing. Voor verdere informatie kan contact opgenomen worden met Sopraco NV.
Voor zover de website links bevat naar andere websites, kunnen wij niet garanderen dat deze websites een privacybeleid naleven overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. We raden gebruikers dus aan dit zelf na te gaan door de privacyclausules te raadplegen die op iedere website moeten voorkomen.

Cookies

Voor zover nodig worden bezoekers van de website geïnformeerd over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer , zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer plaatst, kunt u uw browser zo instellen.

Coördinaten

NV Sopraco, Kalverstraat 1, 2440 Geel, BTW BE 0507.988.901, RPR Antwerpen afdeling Turnhout
NV Belliporc, Winkelom 56, 2240 Geel, BTW BE 0437.939.162, RPR Antwerpen afdeling Turnhout
NV Bepro, Kalverstraat 1, 2440 Geel, BTW BE 0432.893.578, RPR Antwerpen afdeling Turnhout
NV Bovo, Ropsy Chaudronstraat 24, 1070 Brussel, BTW BE 0459.387.941, RPR Brussel
NV Lornoy, Winkelom 52, 2440 Geel, BTW BE 0404.170.987,  RPR Antwerpen afdeling Turnhout
NV Norenca, Winkelom 58, 2440 Geel, BTW BE 0414.573.842, RPR Antwerpen afdeling Turnhout
NV Slachthuis Geel, Winkelom 52, 2440 Geel, BTW BE 0463.772.242, RPR Antwerpen afdeling Turnhout
NV Tejo, Kalverstraat 1, 2440 Geel, BTW BE 0445.225.149, RPR Antwerpen afdeling Turnhout
NV Vilatca, Kalverstraat 1, 2440 Geel, BTW BE 0434.724.801, RPR Antwerpen afdeling Turnhout
NV Vilatca Belgium, Kalverstraat 1, 2440 Geel, BTW BE 0890.269.958, RPR Antwerpen afdeling Turnhout

Contact Block NL

Contact

Kalverstraat 1
B-2440 Geel - België
T: +32 14 58 02 22
F: +32 14 58 19 18
info@sopraco.eu