3 gescheiden slachtlijnen
Vakmanschap
Maatwerk per karkas
Alles in één productiesite
Focus op hygiëne en voedselveiligheid

SLACHTHUIS (SLACHTHUIS GEEL nv)

Unieke geïntegreerde slachterij

Slachthuis Geel is de geïntegreerde slachterij van de groep Sopraco.

Het slachthuis is uniek daar het beschikt over 3 gescheiden slachtlijnen, voor kalveren, runderen en varkens.

Alles onder één dak

Alle vleesbedrijven van de groep Sopraco zijn gehuisvest onder één dak. Op die manier wordt de koude keten bewaard doorheen de complete productie met de meest moderne installaties in Europa.

Detail voor hygiëne en dierenwelzijn

Het slachten gebeurt steeds onder toezicht van het FAVV en onze eigen kwaliteitsverantwoordelijken. Op het vlak van hygiëne en voedselveiligheid worden de strengste normen gehanteerd.

Slachthuis Geel draagt dierenwelzijn hoog in het vaandel. Mede door de integratie van de volledige productieketen - van boer tot vork – kunnen we dit ook waarmaken. Wij kijken onder andere streng toe op de huisvestiging, de kwaliteit van het voedsel en de wijze van het transport. Het spreekt voor zich dat het slachthuis voldoet aan de strengste milieu-, hygiëne- en EU normen.

De slachtlijnen zijn geïntegreerd in een complete koude keten.

De slachterij produceert slachtbijproducten voor verschillende markten in binnen- en buitenland.

Contact Block NL

Contact

Kalverstraat 1
B-2440 Geel - België
T: +32 14 58 02 22
F: +32 14 58 19 18
info@sopraco.eu