Moderne productiefaciliteiten
Vakmanschap in karkas en technische delen
Gekwalificeerde medewerkers
Gecertificeerde kalfsvleesproductie

Kalfsvlees (LORNOY nv)

Gerenommeerd leverancier 

De firma Lornoy geniet reeds decennialang bekendheid voor kalfsvlees van de beste kwaliteit. Niet alleen in België, maar ook in Europa en ver hier buiten is de constante kwaliteit, uitgesproken smaak, kleur en malsheid typerend voor het kalfsvlees van de firma Lornoy.

Het kalfsvlees wordt enorm geapprecieerd omwille van de lichte verteerbaarheid, hoge voedingswaarde, laag vetgehalte en de fijne structuur.

Voedselveiligheid dankzij moderne en veilige productiemethoden

Zoals bij de andere bedrijven van de groep Sopraco primeert ook bij Lornoy de voedselveiligheid. Deze vormt de rode draad doorheen alle processen. Dit wordt verzekerd door interne en externe controles.

Door jarenlange kennis, waarbij gebruik wordt gemaakt van de meest vooruitstrevende en veilige productietechnieken, heeft Lornoy een expertise opgebouwd inzake kalfsvlees.

De kalfsvleesproductie van Lornoy bevat een omvangrijk assortiment. Op maat van de klant worden technische, alsook geportioneerde delen aangeboden. Dit zowel vers als diepgevroren.

Tracering

De strenge, gereglementeerde productie én de verticale integratie maken het mogelijk dat Lornoy op ieder moment snel over correcte informatie beschikt over haar kalfsvlees.

De traceerbaarheid van de verwerkte kalfsproducten is van kapitaal belang. Elk dier en alle technische delen zijn voortdurend traceerbaar, ook na verdere veredeling, tot op het moment van levering. Alle gegevens die betrekking hebben op een kalf worden dan ook nauwlettend geregistreerd door middel van een geautomatiseerd traceersysteem.

Kalfsvlees rechtstreeks vanaf de slachterij.

Productie van kalfsvlees van de hoogste kwaliteit, zowel vers als diepgevroren voor leveringen binnen en buiten de EU.

Licht verteerbaar, hoge voedingswaarde, laag vetgehalte en een fijne structuur.

Contact Block NL

Contact

Kalverstraat 1
B-2440 Geel - België
T: +32 14 58 02 22
F: +32 14 58 19 18
info@sopraco.eu