Vakmanschap
Alles in één productiesite

SLACHTHUIS

Detail voor hygiëne en dierenwelzijn

Het slachten gebeurt steeds onder toezicht van het FAVV en onze eigen kwaliteitsverantwoordelijken. Op het vlak van hygiëne en voedselveiligheid worden de strengste normen gehanteerd.

Het slachthuis draagt dierenwelzijn hoog in het vaandel. Mede door de integratie van de volledige productieketen - van boer tot vork – kunnen we dit ook waarmaken. Wij kijken onder andere streng toe op de huisvestiging, de kwaliteit van het voedsel en de wijze van het transport. Het spreekt voor zich dat het slachthuis voldoet aan de strengste milieu-, hygiëne- en EU normen.

De slachtlijnen zijn geïntegreerd in een complete koude keten.

De slachterij produceert slachtbijproducten voor verschillende markten in binnen- en buitenland.

Contact Block NL

Contact

Kalverstraat 1
B-2440 Geel - België
T: +32 14 58 02 22
F: +32 14 58 19 18
info@sopraco.eu