Genormeerde kalverhouderij
Productie volgens het BCV-lastenboek
Eigen transport onder de beste omstandigheden

Kalverhouderij (VILATCA nv)

Kalverhouderij – Import & Export

Vilatca staat in voor de aan- en verkoop van kalveren, kalverhouderij onder eigen beheer en in samenwerking met externe veehouderijen.

De autocontrole overtreft de wettelijke reglementeringen:

  • Productie volgens het BCV-lastenboek: groeiverbeteraars verboden; vlees vrij van antibiotica; controle door internationale geaccrediteerde inspectiebedrijven.
  • Elk kalf wordt individueel opgevolgd.
  • Certificering GVP: dierenartsen eigen aan het bedrijf.
  • Certificering GMP: hygiëne, productievoorschriften.
  • Sanitel-circuit: perfecte traceerbaarheid doorheen de complete productieketen.
  • Uitwisselingen van traceerbaarheidsgegevens in de EU.

Voor meer informatie zie certificeringen.

De strengste autocontrole

Het voedselveiligheidsprogramma van Vilatca werkt een vertrouwensband in de hand tussen de veehouders, de toeleverancier van veevoeders (Bepro), de grootdistributie, de kleinhandel en de eindconsument.

Het bedrijf gaat het verst in de autocontrole, nog verscherpt met de BCV-, GVP- en GMP-certificeringen.

Vilatca levert gecertificeerde kalveren en kan door de hoge normering veiligheid, kwaliteit, en volledige traceerbaarheid waarborgen.

Vilatca levert gecertificeerde kalveren die veiligheid, kwaliteit, en volledige traceerbaarheid waarborgen.

Voedselveiligheid tot op de kleinste letter.

Gecertificeerde gezonde kalveren leveren uitzonderlijk mager en lekker vlees.

Contact Block NL

Contact

Kalverstraat 1
B-2440 Geel - België
T: +32 14 58 02 22
F: +32 14 58 19 18
info@sopraco.eu