Moderne rundveehouderij
Garanties op vlak van gezondheid en kwaliteit
Uitgebalanceerd voeder
Modern stallencomplex

Rundveehouderij (VILATCA nv)

Rundveehouderij

Vilatca staat in voor de aan- en verkoop van runderen van het Belgisch witblauw ras van het vrouwelijk geslacht. De rundveehouderij verloopt zowel in eigen beheer als in samenwerking met externe veehouderijen. De volwassen runderen worden gedurende een minimale opvolgingsperiode aangehouden om garanties op vlak van gezondheid en kwaliteit te kunnen geven naar onze klanten.

De autocontrole overtreft de wettelijke reglementeringen:

  • Productie volgens het Generiek Lastenboek Rundvlees (Belbeef): groeiverbeteraars verboden; vlees vrij van antibiotica; controle door internationale geaccrediteerde inspectiebedrijven.
  • Elk rund wordt individueel opgevolgd.
  • Certificering GVP voor de dierenartsen.
  • Certificering GMP voor de voederleveranciers.
  • Sanitel-circuit: perfecte traceerbaarheid doorheen de complete productieketen.

Voor meer informatie zie certificeringen.

Geïntegreerde aanpak

De ganse productie keten van aankoop, mesten, voeding, transport, slachten,  versnijden tot vleestransport toe, is in handen van Vilatca en haar zusterbedrijven. Vilatca genereert hiermee een uniek voordeel op gebied van tracering en flexibiliteit en dit in de ganse keten.

De geïntegreerde aanpak werkt een vertrouwensband in de hand tussen de veeverzorgers, de toeleveranciers, de grootdistributie, de kleinhandel en de eindconsument.

Vilatca levert kwaliteitsvolle runderen en kan door de hoge normering veiligheid en volledige traceerbaarheid waarborgen.

Het wereldwijd bekende ras is mede een garantie op kwaliteit.

Vilatca draagt dierenwelzijn hoog in het vaandel.

Contact Block NL

Contact

Kalverstraat 1
B-2440 Geel - België
T: +32 14 58 02 22
F: +32 14 58 19 18
info@sopraco.eu